تماس: 33580079 - 077

نوع : کتاب الکترونیک

نام : استراتژی میدان نبرد

اثر : برایان تریسی

حجم : 304 KB

دانلود رایگان

نوع : کتاب الکترونیک

نام : ترفندهایی برای فروش بیشتر

اثر : برایان تریسی

حجم :

به زودی ...

نوع : کتاب الکترونیک

نام : 5 اشتباه نمایندگان بیمه

اثر :

حجم : 460 KB

دانلود رایگان

نوع : کتاب الکترونیک

نام : چگونه صحبت را با مشتری آغاز کنیم

اثر :

حجم : 720 KB

دانلود رایگان

نوع : کتاب الکترونیک

نام : مدیریت ترس از صحبت کردن

اثر : سید محمد امین قاسمی زاده

حجم : 1.17 MB

دانلود رایگان

نوع : کتاب الکترونیک

نام : 10 نکته بازاریابی تلفنی موفق

اثر :

حجم : 364 KB

دانلود رایگان

نوع :

نام :

اثر :

حجم :

دانلود رایگان

نوع :

نام :

اثر :

حجم :

دانلود رایگان

نوع : کتاب الکترونیک

نام : 9 قدم تا تغییر زندگی

اثر :

حجم : 574 KB

دانلود رایگان